Чернодробни резекции

 

Извършването на чернодробни резекции при бенигнени показания достига до 50% от контингента регистрирани болни.

Усложнената ехинокоза добавя допълнителни проблеми при хирургичното лечение. Масово има различни клинични прояви на алергия, супурурала киста както и перфорация на кистата.

Департаментът по вътрешни болести в Амстердам отричат развитието на дегенеративни промени при 82% от болните, лекувани с albendasole. Неблагоприятно е обаче, че в рамките на две години при 25% от лекуваните се явяват белези на рецидив. Успехът на PAIR обхваща 88%. Препоръчва се обединение на двата метода. Лапароскопските операции имат успех до 100%. Хирургичните колективи са единодушни, че ехинокозата в детска възраст трябва да се отдава на консервативната хирургия или на пунктуационните методи.

През последните 10 години доста активно в ехинококовата хирургия навлизат лапароскопските пособи. По лапароскопски път се изпълняват както варианти на консервативната хирургия, така и радикални операции – кистопериксистомия и чернодробна резекция.