Риска от рак на дебелото черво при пациенти с дивертикулит
Обсъжда се полезността на рутинната колоноскопия след остър дивертикулит.

18-годишния анализ на данните от датски регистър показва, че пациентите, хоспитализирани за дивертикулит, са два пъти по-склонни да развият рак на дебелото черво от тези без дивертикули, както и над 50% от раковите заболявания на дебелото черво са диагностицирани в рамките на една година от диагнозата на дивертикулит.
Това проучване подчертава значението на ендоскопското наблюдение при пациенти с дивертикуларно заболяване и подкрепя нашата препоръка за извършване на колоноскопия след пълното разрешаване на епизод на остър дивертикулит при пациенти, които не са получили колоноскопия в рамките на една година.

ПРЕДИСТОРИЯ: Дивертикулитът е често срещано заболяване, особено в западния свят. Чревният дивертикул е разширение на чревната стена, което формира саковидна структура. Предишни статии са изследвали връзката между дивертикулита и рака на дебелото черво с неубедителни резултати.

РЕЗУЛТАТИ: Включени са общо 445 456 души, от които 40 496 са имали диагноза дивертикулит. Честотата на рак на дебелото черво в групата с дивертикулит (4,3%) и групата без дивертикулит (2,3%) се различава значително (P <0,001) с коефициент на честота 1,86 (95% доверителен интервал, CI 1,77-1,96). При коригиране на евентуални смущения, връзката между дивертикулит и рак остава значима при коефициент на вероятност (OR) от 2,20 (95% CI 2,08-2,32) (P <0,001). Тези с дивертикулит, които не са имали колоноскопия, са имали повишен риск от рак на дебелото черво в сравнение с тези без дивертикулит и колоноскопия с OR 2.72 (95% CI 2.64-2.94) (P <0.001).

ИЗТОЧНИК: Катедра по хирургия, Център за периоперативна оптимизация, Болница „Херле“, Копенхагенския университет, Дания.