Редки локализации на ехинококови кисти

Ехинококовата киста може да се развие на всеки орган или тъкан в човешкото тяло. Най-често ехинококовите кисти се развиват в:

  • черния дроб (50-70%)
  • белия дроб (20-30%)

Необичайни локализации на ехиноноковите кисти включват:

  • перитонеалната кухина (10-16%)
  • бебреите (1,5-4%)
  • далака (3%)
  • главният мозък 3%
  • сърцето (2%)
  • ретроперитонеума (1%)