Оптимално време за операция за остър калкулозен холецистит
Въпреки че ранната операция се препоръчва за остър холецистит, препоръката за холецистектомия в рамките на седем дни от хоспитализацията е неточна. Проучване на административна база данни за над 15 000 холецистектомии за остър холецистит съобщава, че най-ниската обща заболеваемост и смъртност са постигнати с операция на първия или втория ден след приемането.

Хирургията в деня на приемане е била свързана с по-ниска честота на жлъчните увреждания, но с по-висока честота на нежлъчни усложнения в сравнение с хирургията в следващите дни. По този начин пациентите с остър холецистит трябва да преминат към операция в рамките на два дни след приема, но само след като са били напълно стабилизирани и когато е налице най-квалифициран хирург.

ИЗТОЧНИК: Отдел по хирургия, Катедра по клинична наука, интервенция и технологии, Каролинска институт, Стокхолм, Швеция