Лапароскопска хирургия при усложнени форми на жлъчно-каменна болест

С навлизането на лапароскопската хирургия през последните две десетилетия на миналия век настъпиха съществени промени в диагностично-лечебния подход към жлъчно-каменната болест. Лапароскопската хирургия се отличава със свои специфични ообености на базата на техническите средства, с които се изпълнява методиката и новите умения, които трябва да притежава хирургът.

Жлъчно-каменната болест при мъжете се появява в по-късна възраст с настъпилите усложнени форми.

Транслапароскопските терапечтични прийоми позволяват разрешаването на по-голям брой пациенти с усложнена жлъчно-каменна болест по лапароскопски път.