Лапароскопска ехинококектомия

Чернодробната локализация е най-честата (60%), тъй като черният дроб е първият филтър за паразита след попадането му в дегистивния тракт на човека. Метод за лечение на заболяването е хирургичният лапароскопски метод.

Предоперативната десетдневна терапия е с Mebendazole, а постоперативната се изразява в прием на медикамента в продължение на три месеца.

Средният диаметър на кистете е 2,5-10см като продължителността на оперативната интервенция е около 50 минути. Времето за пролежаване на болните в клиниката е средно 5 дни.

Предимство на лапароскопския метод е прецизната оперативна техника с възможност за превенция от дисеминация на процеса. Методът поволява ясен визуален контрол на осатъчната кухина,  което спомага за своевременно установяване на билиарна комуникация и източник на кървене или отстатък от герминативна капсула.

Ендовидеохирургическото лечение на ехинококовите кисти на черния дроб има редици предимства в сравнение с традиционните хирургични методи:

  • малка травматичност
  • намален риск от следоперативну усложнения
  • значително понижаване на разходите за лечение
  • срокът за възстановяване на болния е много по-кратък

Лапароскопската ехинококектомия се явява перспективен метод за лечение на усложнената ехинококова киста на черния дроб.