Как се извършва лапароскопска операция на черен дроб?

Злокачествени заболявания като чернодробните метастази са много чести. Карциномите на белия дроб, колона, млечната жлеза и стомаха са причина за чернодробни метастази. Те са една от главните причини за смърт при пациентите. Хирургичната резекация на чернодробните метастази е най-ефективното лечение асоцирано с 30%-50% годишна преживяемост.