Д-р Васил Ангелов е началник на отделението по лапароскопска хирургия в МБАЛ „Медлайн клиник“ в Пловдив.
Той е хирург, специалист по Обща и Лапароскопска хирургия. Специалните му насоки са в областта на лапароскопската и хирургията при наднормено тегло.
Активно работи в сферата на безкръвната и ендокринната хирургия, онкологията и спешните интервенции.

ЗАПАЗИ СИ ЧАС

+359 888 204 180

 
Завършва специалност „Медицина“ в Медицински университет в Пловдив през 1999 г.
След дипломирането си започва работа в хирургично отделение в УМБАЛ „Пловдив“ /бивша Окръжна болница/.
Специалност по хирургия придобива през 2005 г.
Защитава втора магистратура „Здравен мениджмънт“ през 2009 г.
Специализира в „Докторс хоспиталс“ в гръцката столица Атина бариатрична и лапароскопска хирургия. Във ВМА-София завършва следдипломна квалификация по лапороскопска хирургия.
В периода 2008-2011 г. работи в хирургично отделение на МБАЛ „Медлайн клиник“. През същия период е управител на Медицински център „Пловдив“.
От 2011 до 2016 г. е управител на МБАЛ „Св. Каридад“ в Пловдив и медицински управител на Медицински център „Св. Каридад“. Работи активно като хирург в същите лечебни заведения.
От 2016 г. започва работа в МБАЛ „Медлайн клиник“, а от юли месец оглавява отделението по лапороскопска хирургия.

ПРЕГЛЕДИ

ПЛОВДИВ, бул. Васил Априлов №20Б

  • 8.30 - 12.00